Pravni pogoji


 

Splošna določila in pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe, izdani 02.11.2020 

Ta storitev omogoča članom dostop do profilov oz. drugih registriranih članov v komunikacijski platformi Pircheck. Storitev omogoča podjetje Pivovarna Union d.o.o.. Storitev je za končnega uporabnika brezplačna.

Pred uporabo aplikacije ali spletne strani natančno preberite spodaj navedene pogoje, saj so del pravno zavezujočega sporazuma med nami in vami. Če se strinjate s temi pogoji, potem označite polje, ki se nahaja na dnu strani za registracijo, s čimer se strinjate z izjavo »Prebral sem pogoje za uporabo storitev, ki jih ponuja aplikacija in potrjujem, da sem jih sprejel.« Če se s temi pogoji ne strinjate, potem se ne smete registrirati kot član ali uporabljati našo aplikacijo.

To pomeni, da se strinjate z uporabo aplikacije in s pogoji z zvezi z njeno uporabo. Z registracijo članstva in z namenom uporabe storitve se strinjate z določili in pogoji.

Pravni pogoji tudi določajo, kako se zbirajo, uporabljajo, obdelujejo in varujejo osebni podatki uporabnikov v okviru naše aplikacije. Zavezujemo se k varovanju zasebnosti uporabnikov in k spoštovanju vseh relevantnih zakonov in predpisov, zlasti Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in slovenske zakonodaje o varstvu podatkov. 

1. Opredelitve

V teh pogojih imajo naslednje besede naslednje pomene, razen če kontekst ne zahteva drugače:

a. »Pravice intelektualne lastnine« pomenijo vse patente, pravice do baz podatkov, avtorske pravice, oblikovalske pravice (registrirane ali neregistrirane), blagovne znamke (registrirane ali neregistrirane) in druge podobne pravice, kjerkoli v svetu, skupaj s pravico zaprositi za zaščito tega;

b. »Sporazum« pomeni sporazum med vami in nami in vsebuje pogoje za opravljanje te storitve;

c. »Odgovornost« pomeni odgovornost za vso škodo, terjatve, postopke, ukrepe, nagrade, porabo, stroške in vse druge izgube in/ali obveznosti;

d. »Storitev« pomeni storitev, ki jo ponujamo mi za vas, s čimer vam dovoljujemo da brskate po spletni strani, stopate v stik/ste kontaktirani od drugih članov preko spletne strani ali aplikacije in/ali objav informacij na spletni strani;

e. »Član« pomeni katero koli osebo, katere članstvo smo sprejeli in katere članstvo je veljavno za čas dogovora;

f. »Profil« pomeni tisti del, ki vsebuje podatke, fotografije in/ali podatke o vas;

g. »Uporabnik« pomeni vsako osebo, ki brska po aplikaciji;

h. »Objava« pomeni prikaz, objavo, posredovanje, prenašanje in/ali razkritje informacij, podatkov in/ali katerega koli drugega gradiva o storitvi, besede »Objavljeno« in »Objavljanje« bodo tolmačene skladno s tem;

i. »Aplikacija« pomeni našo aplikacijo na URL http://www.pircheck.com ali kakšen drug URL, ki ga bomo morda uporabili za občasno zagotavljanje storitve;

j. »Mi, Nam, Naše« pomeni našo storitev, aplikacijo ali spletno stran (na naslovu, navedenem zgoraj);

k. »Vi, Vaš, Vi sami« pomeni osebo, katere vlogo za članstvo naše storitve smo sprejeli v našem podjetju.

 

2. Uporaba storitve

a. Aplikacija je zgolj forum za člane z namenom objavljanja izobraževalnih vsebin; te so lahko tekstualnega zapisa, pdf ali mpg obliki. Za točnost in pravilnost podanih informacij/ponudb in danih obljub ali obvez odgovarjajo izključno Pivovarna Union, ki se na komunikacijski platformi predstavlja.

b. Zavedajte se, da so informacije podane kot priporočila za izboljšanje storitve in za nadgradnjo splošne razgledanosti s področja pridobivanja/varjenja piva, postrežbe, splošnih informacij, tako o pivu kot drugih pijačah.

c. S prijavo v profil, lahko pride tudi do komunikacije med različnimi uporabniki platforme Pricheck, tako bo lahko del podatkov profila, ali njihova celota, postala vidna za osebo, s katero ste navezali stik.

c. Ne preverjamo ali so za vsak profil posebej ali je pravi in/ali zavajajoč. Ne jamčimo, da so podatki, navedeni v vsakem profilu, točni; prav tako nismo obvezani preverjati informacij, ki jih vsebujejo profili.

d. Če boste navezali stik s katero koli osebo preko uporabe storitev, potem to naredite na lastno odgovornost. Sami morate poskrbeti za varnostne ukrepe, ki se vam zdijo potrebni za zagotovitev osebne varnosti.

 

3. Dostop in prijava

S sprejetjem teh pogojev nam jamčite, da:

a. Ste v času registracije stari vsaj 18 let;

b. Niste bili pravnomočno obsojeni zaradi katerega koli kaznivega dejanja, ki se nanaša na nasilje in/ali katero koli drug prekršek po zakonu;

c. Niste bili predmet kakršnega koli sodnega naloga ali odredbe o plačilu škode po zakonu.

Če ne morete ali ne želite dati jamstev in zagotovil glede zgoraj navedene klavzule, potem ne smete zaprositi za članstvo oz. se prijaviti in uporabljati aplikacijo in spletno stran; 

d. Po zakonu o varstvu potrošnikov ste upravičeni do osemdnevnega obdobja za razmislek, ki se začne z datumom začetka uporabe storitve (bodisi po telefonu, pošti, spletni strani, interaktivni digitalni TV) in se konča po 8 delovnih dneh po tem, ko začne ta sporazum. V tem času imate pravico odstopiti od pogodbe brez kazni. Vendar obdobje za razmislek in pravica do odpovedi ne velja, če začnete uporabljati storitev pred iztekom obdobja za razmislek. Torej, če boste takoj uporabili storitev z dostopom do naše spletne strani, ne boste mogli preklicati pogodbe.

 

4. Članske obveznosti

 

Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena in na podlagi ustreznih pravnih podlag, kot jih zahteva GDPR.

Osebne podatke, kot so ime, priimek, telefon, e-pošta in lokacija zaposlitve, obdelujemo izključno za interno uporabo, v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani – plasiranje izobraževalnih vsebin za nadgradnjo znanja o pijačah, zabavnih vsebin, nagradnih vprašanja in iger.

Ne boste:

a. Objavili svojih osebnih podatkov, kot so telefonska številka, naslov in/ali e-poštni naslov ali URL v vašem profilu ali kakršnih koli drugih informacij, ki bi omogočil drugim članom in/ali uporabnikom, da se na vas obrnejo neposredno;

b. Oddali in/ali objavili informacij, slik in/ali kateri koli drug material, ki prekrši, krši, krši in/ali je v nasprotju s katero koli zakonodajo, zakonom, statutom in/ali predpisom iz naslova pravic drugih strank (vključno z, a ne omejeno na Pravice intelektualne lastnine in/ali pravice zasebnosti);

c. Uporabljali storitve za promocijo drugih strani, storitev in/ali poslov na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na, objavljanjem osebnih e-poštnih naslovov, URL-jev in/ali drugih osebnih telefonskih številk na vašem profilu;

d. Opravljali poslov drugih članov, nakupa ali prodaje izdelkov in/ali storitev preko te storitve;

e. Zlorabljali na kakršen koli način storitve ali katerih koli informacije objavljenih tukaj;

f. Poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do vseh informacij, ki so na voljo v storitvi ali do katerega koli od omrežij, ki se uporabljajo pri opravljanju storitve;

g. Objavili in/ali na kakršen koli način reproducirali vse informacije in/ali gradiva, v katerem pravice intelektualne lastnine pripadajo drugim, brez predhodnega soglasja lastnika teh pravic;

h. Kopirali, v celoti ali deloma, katere koli od informacij na spletni strani (vključno, vendar ne omejeno na vseh informacije iz drugih profilov), razen za namene, predvidene v tem sporazumu;

i. Objavljali verižnih pisem in/ali neželene e-pošte;

j. Na kakršen koli način dodelili, prenesli, se ločili in/ali pooblastili drugo osebo za uporabo vašega članstva;

k. Posredovali in/ali objavili in/ali poslali preko e-pošte drugim članom informacije, slike in/ali kateri koli drug material, ki je po mnenju upravitelja spletne strani seksualno ekspliciten;

l. rasističen, žaljiv, grozeč, spolno sugestiven in/ali nespodoben;

m. Prenesli in/ali objavili in/ali poslali preko e-pošte drugim članom kakršne koli informacije, slike in/ali kateri koli drug material, ki bi po mnenju upravitelja spletne strani lahko užalili politična in/ali verska prepričanja drugih uporabnikov;

n. Uporabljali naprav, programske opreme ali programov, s katerimi bi poskušali vplivati na pravilno delovanje Pircheck;

o. Razvijali ali delali z aplikacijami tretjih oseb, ki se nanašajo na zmenke ali drugo vsebino za odrasle (vključno z oglasi) brez ustrezne omejitve, ki temelji na starosti;

p. Uporabljali Pricheck v nezakonite, zavajajoče, zlonamerne ali diskriminatorne namene;

r. Člani in drugi uporabniki se obvezujejo, da bodo Pricheck uporabljali le v skladu z njenim namenom in ne bodo naredili ničesar, kar bi lahko onemogočilo, preobremenilo ali škodovalo pravilnemu delovanju ali podobi Pricheck, kot npr. napada na delovanje storitev ali motenj s strani upodabljanja ali poseg v druge oblike funkcionalnost aplikacije;

s. Pripomogli k ali spodbujali kakršnih koli kršitev te izjave ali naših pogojev.

š. V primeru vaše kršitve enega ali več od teh pravil si pridržujemo pravico, da blokiramo vaše račune, samodejno odstranimo vsa sporočila, preprečimo objavo celotnega ali dela vašega profila in/ali da vam blokiramo dostop do dela ali celotne storitve, začasno ali trajno, brez odškodnine ali povračila.

t. Obdelava osebnih podatkov temelji na pravnih podlagah, kot jih zahteva GDPR. To vključuje izpolnitev pogodbe ali upravičenega interesa, kadar je to primerno. Člani izrecno dovoljujejo, da lahko stopimo z njimi v stik izključno za širše namene aplikacije (informiranje o dogodkih, dodelitev nagrad…) To lahko izvedemo preko potisnih sporočil, sms sporočila, e-pošte ali telefonskega klica.

 

5. Vaš profil

a. Zavedate se, da bodo drugi uporabniki imeli možnost, da si ogledajo vaš profil.

b. Če objavite in/ali drugim uporabnikom razkrijete zaupne ali občutljive informacij, potem to storite v celoti na lastno odgovornost.

c. Pridržujemo si pravico, da od časa do časa pregledamo vaš profil za spremembo in/ali izbris po naši lastni presoji, če menimo, da ga je treba spremeniti in/ali izbrisati.

d. Sami ste odgovorni za vsebino svojega profila, objavljenega v storitvi ali posredovanega drugim članom.

e. Jamčite nam, da so vse informacije objavljene o vas: točne, resnične, popolne in da jih boste redno posodabljali, tako bodo še naprej točne, resnične, popolne, če se vaš položaj bistveno spremeni.

f. Posamezniki imajo pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosa podatkov in pravico do ugovora.

g. Za uveljavljanje svojih pravic lahko posamezniki stopijo v stik z nami preko e pošte: info@pircheck.com

h. Za vprašanja v zvezi z zasebnostjo, obdelavo osebnih podatkov ali uveljavljanjem pravic posameznikov nas lahko kontaktirate preko naslednjih kontaktov: info@pircheck.com

 

6. Interakcije z drugimi člani

Sami ste odgovorni za vse interakcije z drugimi člani. Pircheck ne daje nobenih jamstev glede ravnanja članov ali njihove združljivosti s trenutnimi ali prihodnjimi člani. Pricheck ne izvaja preverjanja kazenske preteklosti svojih članov. Prav tako Pricheck tudi ne preverja ozadij ali izjav vseh svojih članov. Pricheck si pridržuje pravico do preverbe kazenskega ozadja kadarkoli in z uporabo razpoložljivih javnih evidenc.

Ne smete posredovati svojih finančnih podatkov (npr. informacij o kreditni kartici ali bančnem računu) drugim članom.

Pricheck ne bo v nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli škodo, posredno, neposredno, kompenzacijski, posledično in/ali naključno, splošno, posebno, tako ki nastane zaradi vašega ali ravnanja kogar koli drugega v zvezi z uporabo storitve, vključno brez omejitev, čustvene stiske, telesne poškodbe in/ali drugo škodo, ki izhajajo iz komunikacije ali srečanj z drugimi registriranimi uporabniki te storitve ali osebami, ki ste jih spoznali preko te storitve. Soglašate, da boste poskrbeli za razumne varnostne ukrepe v vseh interakcijah z drugimi člani storitve, še posebej, če ste se odločili oseben stik. Razumete, da Pricheck ne daje nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, glede vaše združljivosti s posamezniki, ki ste jih spoznali preko storitve.

 

7. Spremljanje informacij in pogoji hranjena

Tretje osebe lahko dostopajo do vseh informacij, ki jih navedete kot javne, pod pogoji, ki so navedeni v tvojih nastavitvah zasebnosti. Komunikacijska platforma Pircheck uporablja piškotke, da te prepozna kot uporabnika spletne strani ali aplikacije, si zapomni tvoj izbrani jezik in omogoča krmarjene po spletni strani in aplikaciji. Piškotke lahko onemogočiš, takrat nekateri deli spletne stani več ne bodo delovali pravilno. 

Do objavljenih informaciji lahko dostopaš preko svojega računa, ki ga kadarkoli lahko izbrišeš. Če se ne vpišeš v svoj račun v obdobju 6 mesecev, se lahko tvoj račun samodejno izbriše in vse vpisane informacije. Osebni podatki sehranijo v državah EU. Zagotavljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali poškodovanjem. 

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, ali dokler to zahteva veljavna zakonodaja.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen če za to pridobimo izrecno soglasje posameznika ali to zahteva zakon.

 

8. Ne odgovarjamo za

Zavedate se, da nismo odgovorni za prekinitev ali začasno ustavitev storitve, ne glede na vzrok za prekinitev ali začasno ustavitev.

Pircheck ne odgovarja za dejanja, vsebino, informacije oz. podatke tretjih oseb, zato razrešujete nas, naše direktorje, uslužbence, zaposlene in zastopnike od vseh iz terjatev in škode, znanih in neznanih, v povezavi z morebitnim zahtevkom do tretjih oseb.

Ne zagotavljamo, da bo Pricheck vedno varna ali brez napak ali da bo vedno delovala brez motenj, zamud ali pomanjkljivosti.

Storitev deluje na podlagi tega, da je taka »kot je«. Ne jamčimo, da bo ta storitev delovala neprekinjeno ali brez napak. Lahko pride do zamud, opustitev ali motnje pri njenem delovanju. 

 

9. Odstranitev informacij

Mi ne moremo pregledati vseh profilov, javnih objav, sporočil ali drugih materialov, objavljenih ali poslanih s strani uporabnikov.

Nismo odgovorni za katere koli vsebine teh profilov, javne objave, sporočila ali druge materiale.

Pridržujemo si pravico, do katere pa nismo obvezani, da izbrišemo, premaknemo ali urejamo profile, javne objave, sporočila in druge materiale, za katere po naši lastni presoji menimo, da so v nasprotju s kodeksom ravnanja, kot je navedeno zgoraj, katerimi koli drugimi veljavnimi vsebinskimi smernicami ali menimo, da so kako drugače nesprejemljivi.

Vi ste edini odgovorni za vsebino profilov, ki jih objavite znotraj aplikacije.

 

 

10. Varnost

Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti vašega uporabniškega imena in gesla; nikomur ne sme dovoliti uporabe svojega gesla za dostop do vseh storitev.

Odgovorni ste za vsakršno rabo ali dejavnost v aplikaciji za uporabnike, ki uporabljajo vaše geslo, vključno vendar ne omejeno na uporabo gesla s strani katere koli tretje osebe.

Soglašate, da boste takoj obvestili Pricheck o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega uporabniškega imena ali gesla ali kakršnem koli nepooblaščenem dostopu do vašega računa.

Za vašo lastno varnost je priporočljivo, da se odjavite vsakič, ko boste končali z uporabo aplikacije, še posebej, če uporabljate mobilno napravo.

 

 

11. Posebne določbe, ki veljajo za programsko opremo

Če prenesete ali uporabljate našo programsko opremo, se strinjate, da lahko od časa do časa programska oprema prenese in namesti nadgradnje, posodobitve in dodatne funkcije z namenom izboljšanja, poboljšanja in nadaljnjega razvoja programske opreme.

Ne boste poizkušali spremeniti, ustvarjati izpeljanih del, razstaviti ali drugače poskušali pridobiti izvorno kodo od nas, razen če vam je to izrecno dovoljeno pod odprtokodno licenco ali pa smo vam dali izrecno pisno dovoljenje.

 

12. Prenehanje

Če boste kakorkoli kršili, zavestno ali nezavestno, katerikoli člen ali del člena te izjave, vam lahko tako in to brez predhodnega opozorila prenehamo zagotavljati storitev Pircheck ali del nje. O tem boste obveščeni po elektronski pošti ali naslednjič, ko boste poskušali dostopiti do svojega računa.

 

13. Spori

Vsako zahtevo, povod ali spor do nas/z nami glede ali v povezavi s to izjavo ali aplikacijo Pricheck bomo reševali izključno na slovenskem (SLO) Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija) ali Državnem sodišču (Vrhovno Državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija). Strinjate se s pristojnostjo teh sodišč za pravdanje v zvezi z vsemi takimi zahtevki. Zakoni Slovenije bodo urejali to izjavo, kot tudi vsako zahtevo, ki bi lahko nastala med nami in vami, ne glede na kolizije določb zakonov.

Čeprav smo zagotovili pravila za ravnanja uporabnikov, ne nadziramo ali usmerjamo dejanj uporabnikov na Pricheck in nismo odgovorni za vsebino ali informacije, ki jih uporabniki prenašajo ali delijo na Pircheck. Nismo odgovorni za kakršno koli žaljivo, neprimerno, nespodobno, nezakonito ali kako drugače sporno vsebino ali informacije, na katere lahko naletite na Pricheck. Nismo odgovorni za online ali offline ravnanje katerega koli uporabnika Pricheck.

Apple is neither the sponsor nor connected in any way, shape or form with giveaways!

Datum: 28.08.2023